این روزها بحران داخلی مصر تشدید شده است. مخالفان مرسی كه عمدتا تركیبی از سكولارها و حامیان مبارك هستند، با تشكیل جنبش «تمرد»، خطاب به مرسی شعار «ارحل» سر می‌دهند چرا كه او را ناكارآمد دانسته و معتقدند او نتوانسته آرمان‌های انقلاب را محقق سازد. از سوی دیگر، حامیان مرسی كه عمدتا اسلام‌گرایان‌اند با تشكیل جنبش «تجرد»، علاوه بر اصرار بر كارهای مثبت مرسی در این یك‌ سال، این زمان را برای قضاوت كارآمدی مرسی كافی ندانسته و معتقدند باید طبق قانون كه خطر قرمز است (شرعیة خط الاحمر) تا اتمام دوره چهار ساله‌ی ریاست جمهوری مرسی صبر كرد حتی اگر به اقدامات او معترض بود.

 

 

این شمای كلی‌ای از صحنه كنونی مصر است كه این روزها در تجمعات خیابانی در استان‌های مختلف مصر صف‌آرایی كرده‌‌اند. در این میان، اگرچه انتظاری از برخی تحلیل‌گران و رسانه‌های معلوم‌الحال در نوع نگاه به جهان اسلام و به طور كلی‌تر روابط بین‌المللی نیست، اما برخی كارشناسان متعهد و متخصص و رسانه‌ها خطی را در تحلیل وقایع كنونی مصر پیش گرفته‌اند كه باعث تعجب بسیار است.