به گزارش مركز اسناد انقلاب اسلامی، پرونده وقایع و اتفاقات اخیر مصر در بخش انگلیسی این سایت با بخش های متنوع منتشر شد.

در این پرنده می خوانید:

اخبار و وقایع كودتا و اعتراضات مردمی مصر

مصر نیازمند انقلاب اسلامی واقعی

آیا انقلاب مصر دزدیده خواهد شد؟

عدم ارتباط مرسی و مردم عامل سرنگونی دولت مصر

همچنین تصاویری از واقع اخیر مصر در این پرونده منتشر شده است كه شامل لشكركسی موافقان و مخالفان مرسی به روایت تصویر و كاریكاتورهای مرتبط با كودتای مصر می شود.

علاقه مندان می توانند این پرونده را با عنوان كودتای نظامی مصر در اینجا مشاهده كنند.