امسال هم به مانند چند سال گذشته و با ورود به ایام ماه مبارك رمضان برخی رسانه ها كه غالباً خود را نماینده تام و تمام ملت می دانند در تلاشی  هم آهنگ و با لحنی طلبكارانه تقاضای نا به جایی را از رسانه ملی مطرح نمودند. این رسانه ها با اشاره به عدم پخش آوای زیبا و هنرمندانه "ربنای" استاد محمدرضا شجریان(كه نه در استاد بودنش شكی است و نه در لحن خوشش) در رمضان سالهای اخیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقاضای پخش دوباره این اثر را دارند. در اشاره به این درخواست چند نكته قابل ذكر است: